تلاش رهبران اتحادیه اروپا برای حفظ روابط اقتصادی خود با تهران

رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند با وجود خروج آمریکا از برجام، توافق هسته ای را زنده نگه دارند و روابط رو به گسترش اقتصادی خود با تهران را حفظ کنند.